Mahkeme Ara Kararı Örneği

Mahkeme Ara Kararı Örneğiwww.furkandemir.com

ARA KARARwww.furkandemir.com

ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO                              :20..

HAKİM                                 :… 1….

KATİP                                   :

DAVACI                               : …..

                                               …../ANKARA

VEKİLİ                                 : Av. …

DAVALI                                :…

                                               …./AMASYA

VEKİLİ                                 :Av. …..

DAVANIN KONUSU          :ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN  İSTEMİ

DAVA TARİHİ                    :–

Ön inceleme duruşmasına son verildi.

Tahkikat aşamasına geçildi:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

  1. Tarafların anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret oldukları hususlarında 6100 sayılı HMK’nın  140. Maddesi uyarınca ön inceleme tutanağı düzenlenmesine,
  2. Dava konusu taşınmazın HUMK m. 363 uyarınca keşfine karar verildi ancak söz konusu taşınmazın mahkemenin yargı çevresi dışında olması sebebiyle istinabe yolu ile taşınmazın yargı çevresi içinde bulunduğu mahkeme keşfin yapılması için istinabe edilmesine,
  3. Keşfe, davalı tarafın dilekçesinde istemde bulunduğu giderlerinin karşılanacağı tarafsız bir bilirkişinin de katılması ile rapor oluşturulmasına, 
  4. Duruşmanın bu nedenlerle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.

KATİP                                                                                                         HAKİM

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.