İstinabe Nedir

Ülkemizde her mahkeme yargı yetkisini kendi yargı çevresi içinde kullanabilir. Davaya görmekte olan mahkemenin yargı çevresi dışında yapılması gereken iş ve işlemler olduğunda ilgili işinveya işlemlerin yapılacağı yer mahkemesinden hukuki yardım istenmesine istinabe adı verilir.

Mahkeme İstinabe Kararı Örneği

AMASYA  …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İSTİNABE KARARI İLE KEŞİF KARARI

ESAS NO                              :2022/….

HAKİM                                 :…..

KATİP                                   :…..

            —————- tarihinde Ankara 1. Asliye Ticaret mahkemesi hakimi tarafından 2021 /… sayılı davanın söz konusu taşınmazının yetki çevresi dışında bulunması sebebiyle dava konusu taşınmazın HMK m. 288 uyarınca keşfine karar verilmiş ancak söz konusu taşınmazın mahkemenin yargı çevresi dışında olması sebebiyle istinabe yolu ile taşınmazın yargı çevresi içinde bulunduğu mahkememizce keşfin yapılması için istinabe edilmesine karar verilmiştir.

            Mahkememizce yapılan keşif sonucu söz konusu taşınmazda davalı tarafın beyan ettiği gibi ÇATI SU YALITIMI yapılmamış ve ilk yağmurda çatının su akıttığı keşfedilmiştir.

            Keşif tutanağı Ek.1 ‘de karara eklenmiş ve Ankara 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığına dosyaya eklenmesi için tebliğ çıkarılmıştır. —————                 

                        KATİP                                                                         HAKİM

EKLER             :1-Bilirkişi Tayin Tutanağı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.