6 Kasım 2017

AİLE HUKUKU

 BAŞKA HİÇBİR HUKUK ALANI AİLE HUKUKU KADAR DUYGUSAL DEĞİLDİR. BAZEN DUYGU İNSANLARIN BELLİ KONULARI AÇIKÇA GÖRMESİNİ ZORLAŞTIRIR. BU NEDENLE BİR AVUKATLA ÇALIŞMAK ÖNEMLİDİR. OLAYLARI BAŞKA PENCEREDEN GÖREREK ONA UYGUN YAKLAŞIMLARDA BULUNAN AVUKATINIZ ŞİMDİ VE UZUN VADEDE SİZİN İÇİN DOĞRU KARARLAR VERMENİZE YARDIMCI OLUR.

DEMİR HUKUK BÜROSU olarak , artık haklarınızı korumak ve geleceğiniz üzerinde olumlu bir görünümle size çözüm bulmak için çalışıyoruz.  Boşanmanın hassas bir konu olduğunu ve bakış açınızı anlayan bir avukata ihtiyacınız olduğunu anlıyoruz.  Boşanma sırasında ve sonrasından haklarınızı koruyabilecek ve yeni bir başlangıç ​​için çözüm bulmanıza yardımcı olabilecek bir avukatla konuşmak mı istiyorsunuz?

Boşanma, hayatınızın bir bölümünün sonuna ve diğerinin başlangıcına işaret eder. Bu amaçla, başarılı bir boşanma nasıl gerçekleşir,anlaşmalı(çekişmesiz) boşanma -çekişmeli boşanma nedir , bu bölümlerin her ikisine de yeterince hitap edilecektir.

Evlilik birlikteliğinin sona ermesi çeşitli şekillerde olabilir. Bunları, çekişmesiz(anlaşmalı) boşanma davası veya çekişmeli(anlaşma olmadan) boşanma  davaları oluşturur.

Boşanma Davalarında sizi ilgilendiren endişelerinize çözüm bulma konusunda mümkün olduğunca diğer tarafla, ilgili sorunları çözmenizi öneririz.

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Bunun için, öncelikle;
1- Evlilik en az 1 sene sürmüş olmalıdır.
2- Taraflar boşanma konusunda anlaşmış olmalıdır.
3- Taraflar bizzat hakim tarafından dinlenmelidir.
3- Çocuk var ise taraflar velayet konusunda da anlaşmış olmalı. Ancak bu durum hakimi bağlamaz. Hakim takdir yetkisi doğrultusunda  çocuğu uygun göreceği tarafa verebilir. Ama elbette tarafların istemine uygun davranma yolunu da seçebilir.Çocuk için nafaka istemeseniz dahi hakim karşı tarafın nafaka vermesine karar verebilir. Tarafların bu konudaki istemi hakimi bağlamaz.
4- Taraflar tazminat ve nafaka verileceği, veya verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarı konusunda anlaşmış olmalıdır.

ANLAŞMALI BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR ?

Anlaşmalı boşanma protokolü her konuda anlaşmış iki eşin uzlaştıkları maddeleri yazılı olarak düzenledikleri ve iki eşinde  imzalarının bulunduğu gereken sözleşmedir. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmasının ardından anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanarak Aile Mahkemesine başvuru yapılması gerekmektedir. 

ÇEKİŞMELİ BOŞANMA

Boşanma davaları çocuklarınızla ve eski eşinizle olan ilişkileriniz üzerinde derin ve kalıcı bir etkiye sahip olabilir. Boşanmanın duygusal yönleri nedeniyle, birçok insan  neyden  en iyi şekilde yararlanılacağını belirlemesi zor olabiliyor.

Boşanma Sürecinde Her Adımda Müvekkile Rehberlik:

 • Otomobil, mobilya, banka hesapları, menkul kıymetler, emlak, emeklilik ve borç gibi evlilik mülkiyetlerinin bölünmesi

 • Çocuklarınızın velayetlerini belirleme

 • Çocuk desteği(İştirak Nafakası)

 • Tedbir Nafakası / Yoksulluk Nafakası

 • Hangi nafakaları almaya hak kazanacağınızı bilmek veya hangi nafakayı  ne kadar süre ödemeniz gerektiğini öğrenmek

 • Boşanma ile ilgili Tazminat Davaları

 • Evliliğinizi bitirmek

Çocuğun Velayeti

Ebeveynler boşanarak ayrı yolları seçtiklerinde, çocuklar için bu deneyim ebeveynlere göre daha travmatik olabilir. Ayrılık ya da boşanma olaylarını, bir çocuğa yönelik duygusal etkiyi en aza indirgemek için ebeveynlerin hassas bir şekilde ele almaları önemlidir. 

Ebeveynler ayrıldığında, çocuğun bakım ve desteği ile ilgili kararlar almalıdır. Ebeveynler velayet, ziyaret ya da çocuk yetiştirme konularını çözemezse bunlar hakkında  hakim karar verecektir. Aile Mahkemeleri ebeveynlerin anlaşamaması durumunda ya da ebeveynlerin birinin konuyu bir mahkemeye sunması durumunda çocuğun en iyi neyin hangisi olduğunu belirleyerek çocukları çoğunlukla erişene kadar (18 yaşında) taraflardan birisine bırakır. Velayet hakkına karar verirken, hakim çocuğun en iyi çıkarları ve refahı üzerine kararını alır.

İştirak Nafakası(Çocuk Desteği)-Çocuk nafakası ödemeleri, ebeveynlerin brüt aylık geliri, çocukların ihtiyaçları ve çocuklarla geçirilen süre gibi miktarları dikkate alan yasal talimatlara dayanmaktadır.

BOŞANMA SIRASINDA NAFAKA NEDİR ?( TEDBİR NAFAKASI NEDİR ?)

Tedbir Nafakası

Türk Medeni Kanunu’nda iki tür eş desteği vardır. Birincisi, boşanma gerçekleşene kadar “tedbir nafakası” olarak adlandırılan, nafaka nihai bir boşanma kararı verilene kadar bağımlı eşin geçimini sağlamaya yönelik geçici bir destek.

BOŞANMA SONRASI NAFAKA NEDİR ?(YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR ?)

Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası, tipik olarak, destekleyici eşin bağımlı eşine ödenen aylık bir miktardır.

Evli bir çift boşanırsa ,  eş, diğer taraftan  yoksulluk nafakasını mahkemeden talep edebilir. Genellikle, boşanma sonrası eşin gelirinin kaybedilmesi nedeniyle evlilik süresince sağlanan yaşam standardını korumak için yetersiz gelir kazanırsa, boşanan eş yoksulluk nafakasına bağımlıdır.

Yoksulluk nafakasının  belirlenmesi, hakim tarafından değerlendirilip, takdir edilen çok sayıda ilgili faktörü içeren karmaşık bir yapıdır.

Nafakayı bulmak için bir hakim, her bir bireyin makul finansal ihtiyaçlarını göz önüne alarak başlayacak ve bunlara aşağıdakileri de içerecek:

 • Her bir tarafın ayrı ayrı kazanacağı gelir (varsa)

 • Her bir bireyin  her ay kendi makul finansal ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra, her ay açık veya fazla para birimi olup olmadığı

Karar verilirken, hakim her iki tarafın  gelir ve giderlerini değerlendirir.  tarafların her birinin aylık ortalama gelir ve giderlerini gösteren delillere bakılır.  Hakim, tarafların gelir ve giderlerini karşılaştıracak ve her bir bireyin finansal ihtiyaçlarını, her iki tarafın alışmış yaşam standartlarını ve nafaka ödeyecek eşin yoksulluk nafakası ödeyebileceğini kararlaştıracaktır.

Mahkemeler Nafakayı Nasıl Belirler;

Yoksulluk nafaka miktarını belirlerken hakimin geniş takdir yetkisi vardır, ancak aşağıdaki  ilgili faktörleri dikkate alınır :

 • Her bir eşin  kazançları ve kazanma kapasiteleri;

 • Her iki eşin de gelir kaynakları ve kazançları

 • Eşlerin yaşları, fiziksel, zihinsel ve duygusal koşulları;

 • Eşlerin göreli ihtiyaçları;

 • Tarafların ekonomik durumlarıyla ilgili olarak mahkemenin adil ve uygun bulduğu diğer faktörler; vs.

Nafaka davasında ilgili faktörlerin her birini  ispat etmek, birden çok  duruşma gününe ve bilirkişilere ihtiyaç duyabilir. Hâkimler, bu konularda karar vermede takdir yetkisine sahiptir, bu nedenle bir mahkemenin nafaka miktarını tam olarak tahmin etmenin hiçbir yolu yoktur.

NAFAKA NE ZAMAN SONA ERER?

Nafaka alan eşin nafaka hakkı ve diğer eşin nafaka ödeme yükümlülüğü ya nafaka alacaklısı eşin yeniden evlenmesiyle  ya da nafaka alacaklısı eşin karşı cinsle evlilik dışı birlikte yaşaması halinde sona erer. Sona erme halinde nafaka kendiliğinden kalkmaz.

NAFAKA NASIL KALDIRILIR ?

Eşlerden biri için yoksulluk  nafakası  verilse bile, nafaka ödeyen destekleyici eş, koşullar sonradan değişirse (örneğin, nafaka alan eş evlenirse,haysiyetsiz yaşam sürerse vs.), mahkemeye, nafakanın kaldırılması için dilekçe verebilir.