Eser Sözleşmesi Dava Dilekçesi Örneği

Eser Sözleşmesi Davası Dilekçesi Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI                        : …..

VEKİLİ                          : ….

DAVALI                        :…..

VEKİLİ                          :…..

DAVANIN KONUSU       : Eser sözleşmesinden doğan alacağın  istemi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMA                    :

            1-) 10/12/2013 tarihinde İŞ SAHİBİ  …. İNŞAAT LTD. ŞTİ. ile AMASYA Bahçelievler Mah. 40. Caddedeki ….. KONAKLARI sitesinin  4 blokluk çatılarının yenilenmesi sözleşmesi yapılmıştır.

            2-)Sözleşmede belirtilen iş teslim süresi olan 90 gün sonunda yapımcı firma olan müvekkil …. LTD.ŞTİ. üstlendiği işi sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirmiş ve teslim sırasında TESLİM TUTANAĞI tutularak iş sahibi firma olan …. İNŞAAT LTD.ŞTİ. ‘ye teslim edilmiştir.

            3-)Taraflar imzaladıkları ESER SÖZLEŞME’ sin de iş verenin sözleşme bedelinin;iş başlangıcında avans olarak %20’sini ,kontrol safhasında %30’unu ve teslim anında da kalan %50’sini vereceklerini belirtmiş olmalarına rağmen iş veren firma …. İNŞAAT LTD.ŞTİ.  teslim anında teslim tutanağının imzalanmasından sonra vermesi gereken %50’lik kısmı vermemiş  ve   sözleşmede üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemiştir.

            4-)B.K madde 479 ‘a göre “ İş sahibinin bedel ödeme borcu, eserin teslimi anında muaccel olur. Eserin parça parça teslim edilmesi kararlaştırılmış ve bedel parçalara göre belirlenmişse, her parçanın bedeli onun teslimi anında muaccel olur”. İş sahibi kanunda belirtilen sorumluluğunu yerine getirmemiş ve yapımcı firma olan müvekkilin uyarı ve ısrarına rağmen borçlarını ödememekte ısrarcı olmuşlar ve konunun davalık olmasına sebebiyet vermişlerdir.

DELİLLER:  1-) Sözleşme tutanağı

SONUÇ VE İSTEM          :

            Müvekkil yapımcı firmanın sözleşmeye bağlı kalarak tüm sorumluluklarını yerine getirmesine rağmen iş sahibi firma sorumluluğunu yerine getirmemiş ve müvekkili maddi yönden zarara sokmuştur. Sözleşmede belirtilen iş teslimi sırasındaki sözleşme bedelinin %50’sinin faizi ile birlikte iş sahibinden alınıp müvekkil yapımcı firmaya verilmesini yargılama giderlerinin ve avukat vekalet ücretinin davalıya yükletilmesi talep olunur. 20.04.2014                                                               

                                                                                                                                                  

                                                                                                                        DAVACI  VEKİLİ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.