ALT İŞVEREN (TAŞERON) KİMDİR?

ALT İŞVEREN (TAŞERON) KİMDİR?             4857 Sayılı Kanun’un 2. Maddesine göre bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş Daha fazla okuyunALT İŞVEREN (TAŞERON) KİMDİR?[…]

ÇIRAK KİMDİR?

ÇIRAK KİMDİR? Çırak Kavramı Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiyi ifade eder. (3308 SK/2) İş Kanunu ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çıraklar hakkında uygulanmaz. Ancak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanır. Çırak kısaca, bir Daha fazla okuyunÇIRAK KİMDİR?[…]

EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ?

EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ? İş ilişkisinde dil, din, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.    2.İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi              süreli  çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan        işçiye Daha fazla okuyunEŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ?[…]