MAKALELER

Yapım Yenileme Tamir Sözleşmesi Örneği

 ÇATI (YAPIM / YENİLEME / TAMİR) SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR: Bir taraf İşin Sahibi …. İNŞAAT LTD. ŞTİ. ile diğer taraftan Yapımcı … LTD. ŞTİ. arasında ….KONAKLARI 4 BLOK ÇATI YENİLENMESİ işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: … İnşaat’ın AMASYA ilinin Merkez ilçesi BAHÇELİEVLER Mah. 40. Caddedeki  4 blokluk ….. Konakları sitesinin çatılarının yenilenmesi Daha fazla okuyunYapım Yenileme Tamir Sözleşmesi Örneği[…]

Eser Sözleşmesi Dava Dilekçesi Örneği

ANKARA NÖBETÇİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE DAVACI                        : ….. VEKİLİ                          : …. DAVALI                        :….. VEKİLİ                          :….. DAVANIN KONUSU       : Eser sözleşmesinden doğan alacağın  istemi talebinden ibarettir. AÇIKLAMA                    :             1-) 10/12/2013 tarihinde İŞ SAHİBİ  …. İNŞAAT LTD. ŞTİ. ile AMASYA Bahçelievler Mah. 40. Caddedeki ….. KONAKLARI sitesinin  4 blokluk çatılarının yenilenmesi sözleşmesi yapılmıştır.             2-)Sözleşmede belirtilen Daha fazla okuyunEser Sözleşmesi Dava Dilekçesi Örneği[…]

TÜRKİYE’DE İNTERNET İÇERİĞİ DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de 2006 yılının son aylarında internet içeriğinin  regülasyonunun  nasıl  yapılması  gerektiği konusu gündemi meşgul etmiştir. Özellikle çocuk pornografisine ilişkin kamuoyunda artan tepkiler nedeniyle siyasî irade bu konuda acilen önlem alınmasını talep etmiş, bu nedenle 13.12.2006 ve 20.12.2006 tarihlerinde Ulaştırma Bakanlığında internette içerik düzenlemelerine yönelik bir yasa tasarısı hazırlanması amacıyla toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda çeşitli kamu kurum Daha fazla okuyun<strong>TÜRKİYE’DE İNTERNET İÇERİĞİ DÜZENLEMELERİ</strong>[…]

İstinabe Nedir

Ülkemizde her mahkeme yargı yetkisini kendi yargı çevresi içinde kullanabilir. Davaya görmekte olan mahkemenin yargı çevresi dışında yapılması gereken iş ve işlemler olduğunda ilgili işinveya işlemlerin yapılacağı yer mahkemesinden hukuki yardım istenmesine istinabe adı verilir. Mahkeme İstinabe Kararı Örneği AMASYA  …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İSTİNABE KARARI İLE KEŞİF KARARI ESAS NO                              :2022/…. HAKİM                                 :….. KATİP                                   Daha fazla okuyunİstinabe Nedir[…]

Ankara Miras Avukatı Tavsiye

MİRAS HUKUKU Bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan bir durumun (gaiplik) varlığı halinde kişinin sağlığında sahip olduğu intikale elverişli malvarlığına ne olacağını düzenleyen özel hukuk dalıdır. Ölüme bağlı bir malvarlığı hukukudur. Miras Hukuku hükümlerinin uygulanabilmesi için bir gerçek kişinin ölümü şarttır. Miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli malvarlığı değerlerinin hayatta bulunan gerçek Daha fazla okuyunAnkara Miras Avukatı Tavsiye[…]

Mahkeme Ara Kararı Örneği

ARA KARARwww.furkandemir.com ANKARA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ ESAS NO                              :20.. HAKİM                                 :… 1…. KATİP                                   : DAVACI                               : …..                                                …../ANKARA VEKİLİ                                 : Av. … DAVALI                                :…                                                …./AMASYA VEKİLİ                                 :Av. ….. DAVANIN KONUSU          :ESER SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAĞIN  İSTEMİ DAVA TARİHİ                    :– Ön inceleme duruşmasına son verildi. Tahkikat aşamasına geçildi: GEREĞİ Daha fazla okuyunMahkeme Ara Kararı Örneği[…]

Dolandırıcılık Suçu Nedir?

Bu yazımızda dolandırıcılık nedir? Dolandırılan kişi ve kurumlar nasıl bir yol izlemelidir sorularını cevap vermeye çalıştık. Umarız faydalı olmuştur. Uzman avukat ekibimiz her türlü hukuki işlemlerde her zaman yanınızda.

ALT İŞVEREN (TAŞERON) KİMDİR?

ALT İŞVEREN (TAŞERON) KİMDİR?             4857 Sayılı Kanun’un 2. Maddesine göre bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş Daha fazla okuyunALT İŞVEREN (TAŞERON) KİMDİR?[…]

ÇIRAK KİMDİR?

ÇIRAK KİMDİR? Çırak Kavramı Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştiren kişiyi ifade eder. (3308 SK/2) İş Kanunu ve 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu hükümleri çıraklar hakkında uygulanmaz. Ancak, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri uygulanır. Çırak kısaca, bir Daha fazla okuyunÇIRAK KİMDİR?[…]

EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ?

EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ? İş ilişkisinde dil, din, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.    2.İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi              süreli  çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan        işçiye Daha fazla okuyunEŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ?[…]