EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ?

EŞİT DAVRANMA İLKESİ NEDİR ?

  1. İş ilişkisinde dil, din, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.

   2.İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi       

      süreli  çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan 

      işçiye farklı işlem yapamaz.

  3.İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir     

     işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında,       

    uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan 

    veya dolaylı olarak farklı işlem yapamaz. (İşveren, kadın işçisinin iş sözleşmesini 

    gebelik nedeniyle feshederse, kötü niyet tazminatı ödemek zorunda kalır.)

 4.Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret   

    kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin     

    uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. (Kıdeme göre        farklı ücret verilebilir.)

Eşit Davranma İlkesine Aykırı Davranış

  • İş ilişkisinde veya sona ermesinde eşit davranma ilkesine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka, yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.

  • İşverenin eşit davranma ilkesine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle yükümlüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.