Ankara Miras Avukatı Tavsiye

MİRAS HUKUKU Bir gerçek kişinin ölümü veya ölümüne denk tutulan bir durumun (gaiplik) varlığı halinde kişinin sağlığında sahip olduğu intikale elverişli malvarlığına ne olacağını düzenleyen özel hukuk dalıdır. Ölüme bağlı bir malvarlığı hukukudur. Miras Hukuku hükümlerinin uygulanabilmesi için bir gerçek kişinin ölümü şarttır. Miras bırakanın ölümü halinde onun intikale elverişli malvarlığı değerlerinin hayatta bulunan gerçek Daha fazla okuyunAnkara Miras Avukatı Tavsiye[…]