İstinabe Nedir

Ülkemizde her mahkeme yargı yetkisini kendi yargı çevresi içinde kullanabilir. Davaya görmekte olan mahkemenin yargı çevresi dışında yapılması gereken iş ve işlemler olduğunda ilgili işinveya işlemlerin yapılacağı yer mahkemesinden hukuki yardım istenmesine istinabe adı verilir. Mahkeme İstinabe Kararı Örneği AMASYA  …. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ İSTİNABE KARARI İLE KEŞİF KARARI ESAS NO                              :2022/…. HAKİM                                 :….. KATİP                                   Daha fazla okuyunİstinabe Nedir[…]